Tämä on henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä

 • Elokuvateatteri Matin-Tupa. A. Luoma
 • Käyntiosoite: Puhelinkuja 4, 61400 Ylistaro
 • Postiosoite: Aapolantie 1, 61400 Ylistaro
 • Sähköposti: elokuvateatteri.matintupa@gmail.com
 • Y-tunnus: 2546864-6

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö / yhteyshenkilö
Maija Kormano, Elokuvateatteri Matin-Tupa

3. Rekisterin nimi
Elokuvateatteri Matin-Tuvan asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Voimme käyttää asiakasrekisterin tietoja elokuvateatteri Matin-Tuvan palvelun tuottamiseen ja kehittämiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja ylläpitoon sekä laskutukseen.

5. Henkilötietojen säilyttäminen
Käsittelemme henkilötietoja pääsääntöisesti niin kauan kuin se asiakassopimus, jonka hoitamiseksi tarvitsemme tietoja, on voimassa.

6. Rekisterin tietosisältö

 • Yhteystiedot (esimerkiksi nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, postiosoite)
 • Laskutustiedot
 • Asiakkaan antamat profilointitiedot ja asiakaspalautetiedot
 • Mahdollinen mainonnanestotieto

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan oma ilmoitus (puhelimitse, palautuskortilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla)

8. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojen siirto
Emme luovuta tietoja Elokuvateatteri Matin-Tuvan ulkopuolelle.

9. Tietojen siirto EU:n tai ETA -elueen ulkopuolelle
Emme luovuta tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet
Suojaamme tiedot seuraavalla tavalla:

 • Suojaamme internetyhteyden (https)
 • Käytämme palomuuria
 • Rajaamme rekisteriin pääsyn henkilöihin, jotka sitä tarvitsevat

11. Tarkastus- ja korjausoikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti Elokuvateatteri Matin-Tuvalle.

Elokuvateatteri Matin-Tupa oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Elokuvateatteri Matin-Tupaan tiedon korjaamiseksi.