Elokuvien ikärajat ja niiden merkintätapa uudistuivat 1.1.2012, kun uusi kuvaohjelmalaki tuli voimaan. Kuvaohjelmalaissa määritellään kuvaohjelmien, kuten elokuvien, esittämistä koskevat rajoitukset, joiden tarkoitus on suojella lapsia kuvaohjelmien haitallisilta sisällöiltä.

Kuvaohjelmaluokittelijat, joita Kansallisen audiovisuaalisen instituutin mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö kouluttaa ja valvoo, asettavat asettavat elokuville ikärajat ja sisältömerkinnät. Ikärajat eivät ole suosituksia, vaan perustuvat lakiin, ja elokuvateatterin on velvollisuus valvoa niiden noudattamista.

Ikärajat

Ikärajat ovat: S, 7, 12, 16 ja 18.

Ikärajoista 7, 12 ja 16 voidaan joustaa lapsen kanssa elokuviin saapuvan aikuisen (yli 18-vuotiaan) vastuulla kolme vuotta.

S: Sallittu kaikenikäisille.
7: Sallittu yli 7-vuotiaille. Aikuisen (yli 18 v.) seurassa sallittu 4 vuotta täyttäneille.
12: Sallittu yli 12-vuotiaille. Aikuisen (yli 18 v.) seurassa sallittu 9 vuotta täyttäneille.
16: Sallittu yli 16-vuotiaille. Aikuisen (yli 18 v.) seurassa sallittu 13 vuotta täyttäneille.
18: Vain aikuisille.

 

Sisältömerkinnät

Uuden kuvaohjelmalain myötä 1.1.2012 jälkeen luokitellut elokuvat saavat ikärajan lisäksi sisältömerkinnän, joka kertoo, minkä tyyppisten lapsille haitallisten sisältöjen vuoksi elokuvalle on määritelty ikäraja.Lapsille haitallista sisältöä ovat väkivaltainen, seksuaalinen ja ahdistusta aiheuttava sisältö tai muu näihin rinnastettava sisältö.

Sisältää väkivaltaa.
Sisältää seksiä.
Voi aiheuttaa ahdistusta.
Sisältää päihteiden käyttöä.

 

Luokittelun tarkat perusteet voit tarkistaa osoitteessa Ikärajat.fi.